Έκδοση προκήρυξης ΣΤΑΣΥ 2023

Eκδόθηκε η προκήρυξη της ΣΤΑΣΥ με αριθμό 1/2023 που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), και ειδικότερα τριάντα τριών (33) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες, τριών (3) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου και δύο (2) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε.).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου 2023 και λήγει στις 6 Μαρτίου 2023.

Δείτε όλες τις θέσεις και ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.