Εκδόθηκε η 2K/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε η 2K/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 1 Μαρτίου 2017 ημέρα
Τετάρτη και λήγει στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.