Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το GDPR

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της υπηρεσίας μας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στο GDPR, στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το Aitisis ASEP διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του Aitisis ASEP παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Aitisis ASEP συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Δεδομένα που συλλέγονται & Επεξεργάζονται

To Aitisis ASEP συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών μόνο όταν οι ίδιοι οικειοθελώς τα παρέχουν / αποστέλλουν με σκοπό την ορθή συμπλήρωση της αίτησης τους ή και την εγγραφή στην λίστα επικοινωνίας μας.

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο Aitisis ASEP είναι τα στοιχεία που αποστέλλει ο χρήστης οικειοθελώς, όπως τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Όνομα πατέρα και μητέρας
  • Αριθμός Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
  • Διεύθυνση κατοικίας
  • Αριθμοί τηλεφώνου και κινητών
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • Κωδικοί χρήσης ΑΣΕΠ ή και taxisnet (username & password)
  • Έγγραφα όπως, πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, ταυτότητες και ότι άλλο έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ορθή συμπλήρωση αίτησης στον ΑΣΕΠ
  • Εγγραφή στο δωρεάν newsletter

Ο σκοπός συλλογής των παραπάνω στοιχείων αποσκοπεί μόνο στην ορθή ηλεκτρονική συμπλήρωση αίτησης στο ΑΣΕΠ εκ μέρους του υποψηφίου. 

Το Aitisis ASEP δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον/την ίδιο/α, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης σας, τα αρχεία που μας έχετε στείλει, καθώς και τα email, παραμένουν αποθηκευμένα με κρυπτογράφηση για μελλοντικές αιτήσεις, σε περίπτωση που δεν θέλετε να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.

Μέτρα Προστασίας που λαμβάνονται

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητας μας, ότι αρχεία μας στέλνεται αποθηκεύονται μόνο σε ένα (1) τοπικό Η/Υ όπου ο δίσκος είναι κρυπτογραφημένος. Επίσης το email μας, που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία και αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιεί μεγάλου μήκους κωδικό πρόσβασης και Two Factor Authentication (Πιστοποίηση Δύο Παραγόντων).

Το Aitisis ASEP δεν θα είναι υπεύθυνο και δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων σας από αμέλεια του προσωπικού, λάθος ή όποια άλλη διαρροή προκύψει από μη-ηλεκτρονικό μέσω ή και ηλεκτρονικό μέσω όπως hacking κτλ. Η χρήση υπηρεσιών του Aitisis ASEP συνεπάγεται ότι ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί με όλους τους όρους του παρόντος κειμένου και δεν καταστεί υπεύθυνο το Aitisis ASEP.

Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Το Aitisis ASEP, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία από διαρροή προσωπικών δεδομένων υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Aitisis ASEP στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το Aitisis ASEP δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

Η κατάθεση-αποστολή της αίτησης στον ΑΣΕΠ εντός προθεσμίας είναι ευθύνη του χρήστη / πελάτη, το Aitisis ASEP δεν φέρει ευθύνη σε τυχόν καθυστέρηση υποβολής της αίτησης. Τον τελικό έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών ως προς την ορθότητά τους την έχει αποκλειστικά ο χρήστης, και ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το Aitisis ASEP δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην αίτησή του που μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του υποψηφίου από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Διευκρινίζεται ότι το Aitisis ASEP δεν είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση ή και ενημέρωση των πελατών για τα προσωρινά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ και για την ενημέρωση προθεσμιών των ενστάσεων, ο χρήστης / πελάτης είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και τυχόν ενστάσεων εντός προθεσμιών σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ στην επίσημη σελίδα του.