Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ – ΣΟΧ 2 για 55 άτομα

Η ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των 2 Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων.

Οι αιτήσεις γίνονται συμπληρώνοντας το έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/11/2019 έως και 13/11/2019

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ.6 εδώ

Επίσημη ιστοσελίδα ΔΕΔΔΗΕ