Έκδοση προκήρυξης ΔΕΗ

Ανακοινωση της ΔΕΗ με την ΣΟΧ 2 2020 για την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης.

Υποβολή αιτήσεων από 30/12/20 ημέρα Τετάρτη έως και 12/01/21 ημέρα Τρίτη.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση και τις θέσεις ΣΟΧ 2/2020 εδώ

Παράρτημα ανακοίνωσης

Παράρτημα χειρισμού Η/Υ

Αίτηση