Εκδόθηκε η προκήρυξη ΣΟΧ 5 για τη ΔΕΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα τριών (63) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των
Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ πανελλαδικά.

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Παράρτημα προκήρυξης για Η/Υ
Παράρτημα προκήρυξης Γενικό
Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εδώ

Υποβολή αιτήσεων από 22/11/2018 έως και 3/12/2018