Έκδοση Προκήρυξης ΕΠΟΠ

Πλήρωση χιλίων (1.000) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), του Στρατού Ξηράς (ανδρών – γυναικών).

Αιτήσεις από 22 Μαρτίου 2021 μέχρι και 20 Απριλίου 2021.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://epop.army.gr/ όπου συμπληρώνεται ηλεκτορνική αίτηση και επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.