2Κ-2019 – 1,116 Μόνιμες θέσεις σε Νοσοκομεία

Προκήρυξη 2Κ-2019, πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 3 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 3 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά δεν αποστέλλονται τώρα στο ΑΣΕΠ με την υποβολή της αίτησης, το ΑΣΕΠ πριν την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης θα καλέσει τους υποψηφίους με νέα ανακοίνωση να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.