Εκδόθηκε η προκήρυξη ΣΟΧ 2 (Παιδικούς Σταθμούς ΟΑΕΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αχαϊας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων.

Δείτε παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες.

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων εδώ
Παράρτημα ΣΟΧ εδώ
Έντυπο Αίτησης εδώ