Εκδόθηκε η προκήρυξη ΣΟΧ 1 Υπουργείο Υγείας σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 23 μηνών και για τετράωρη ημερήσια εργασία, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15-11-2018 μέχρι και 21-11-2018

Οι απαραίτητες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Παράρτημα
Αίτηση